”Regeringen duckar för sitt ansvar för giftskandalen i Chile”

img ]

DN DEBATT 7/2.

Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson: S+MP-regeringen vill inte diskutera frågan eller kontakta Chiles ambassadör för att hitta en lösning.

Giftigt gruvavfall från Sverige har orsakat hälso- och miljöskador i staden Arica i norra Chile. Företaget Bolidens ansvar för detta har fått stor uppmärksamhet. Eftersom svenska staten har varit helt passiv under alla år, i strid mot principer i internationell rätt, är det befogat att nu kräva att regeringen engagerar sig.

Han fick förföljda ut ur Chile

img ]

Det har gått 40 år, men den dramatiska tiden efter kuppen i Chile den 11 september 1973 är fortfarande högst levande för 71-årige Rolf Bengtsson. Under ambassadör Harald Edelstams ledning var han med och räddade livet på många människor.

Till minne: Nils Gunnar Revelius

img ]

Nils Gunnar Revelius föddes i Karlskrona. Efter en fil mag-examen antogs han som attaché i UD 1963. Han tjänstgjorde därpå vid OECD-delegationen i Paris och vid ambassaderna I Santiago de Chile, Mexiko, London och Bern. Han var ambassadör i Addis Abeba 1982–1988. Under denna tid var han en uppskattad ordförande i den arbetsgrupp för ambassadörer, chefer för FN-organ och andra givare som behandlade frågor om det humanitära biståndet under hungerkatastroferna i Etiopien och Eritrea, som då var en del av Etiopien.

Han var sedan ambassadör i Kenya 1988–1993. Därpå tjänstgjorde han som ambassadör vid Östersjörådet 1993–1997. Han utnämndes därefter till ambassadör i Bukarest 1997–2001.

Under tiden som ambassadör i Rumänien, med sidoackreditering i Chisinau, kom han att intressera sig för den svenska närvaron i Moldavien och Varnitsa/Bender under åren 1709–1714. Detta resulterade i ett omfattande internationellt forskningsprojekt, Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, som inkluderade vetenskapliga symposier i fyra olika länder (Moldavien, Turkiet, Grekland och Sverige) samt flera utställningar och publikationer. Från svensk sida deltog Livrustkammaren, Armémuseum och Riksarkivet. Syftet med projektet var att beskriva mötet mellan svenskarna och Osmanska riket (som dagens Moldavien var en del av) och fördjupa kunskapen om de diplomatiska, administrativa, ekonomiska och kulturella omständigheterna.

Efter sin pensionering tjänstgjorde Revelius som nämndeman vid Stockholms förvaltningsrätt. Han var också ordförande i den lokala Rotaryklubben,

Vi minns Nils Gunnar som en alltid pålitlig vän och kollega. Lågmäld och noggrann var han högt respekterad bland kolleger och medarbetare. Vårt varma deltagande går i dag till Ulla och familjen.