นังคลีสชาดก ชาดกว่าด้วยคนพาลกล่าวคำที่ไม่ควรกล่าว

img ]

เกสวชาดก ชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยม

img ]

สกุณีคติชาดก ชาดกว่าด้วยไม่หากินไกลถิ่น

img ]