Kurtuluş Savaşı hangi olay ile başlamıştır? Kurtuluş Savaşı’na resmi olarak son veren antlaşma nedir?

img ]

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşmiş ve ilk kez 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıkması ile başlamıştır. 3 yıl süren büyük kayıplar ve uğraşlar ile Türk milleti bağımsızlığının sembolü olan bu zafere ulaşmıştır. Kurtuluş Savaşı aynı zamanda Türk Devleti’nin ilk kez İtilaf Devletleri tarafından tanınmasını ve resmi olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI KRONOLOJİSİ

O yıllarda Anadolu toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal altına alınmış ve dönemin hükümeti olan İstanbul Hükümeti yönetimde aktif ve söz sahibi değildir. Bu durum içerisinde Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin tam bağımsızlığına kavuşması için halkı ve düzenli orduları göreve çağırmıştır. İlk adımda Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak tam bağımsızlığın meşalesini yakmıştır. Bu adımı takiben Amasya ve Havza genelgeleri yayınlanarak milli bilincin halk ve ordu arasında da yaygınlaşması amaçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın neden olması gerektiği, amacı ve kazanmak için ihtiyaç duyulan yöntemler Amasya Genelgesi’nde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Amasya Genelgesi’nin ardından da hem Erzurum’da hem de Sivas’ta bizzat Atatürk’ün katılımıyla kongreler yapılmıştır.

KURTULUŞ SAVAŞI HANGİ OLAY İLE BAŞLAMIŞTIR?

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı ordusu güç kaybetmiş ve İtilaf Devletleri tarafından işgaller başlamıştır. İstanbul Hükümeti’nin de yönetimde yetersiz kalması bir kurtuluş mücadelesini zorunlu kılmıştır. 15 Mayıs 1919 yılında İzmir’in Yunanlıların işgali altına girmesi ise milli bağımsızlık düşüncesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiş ve bu olay Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Ancak kimi kaynaklarda Kurtuluş Savaşı’nı başlatan olay Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkması olarak kabul edilir. Kurtuluş Savaşı 11 Ekim 1922’de sona ermiş, Türk milleti ve ordusu 3 yıl süren savaş sonunca tam bağımsızlığına kavuşmuştur.

KURTULUŞ SAVAŞI OLAYLARI OLUŞ SIRASI

İzmir’in 15 Mayıs 1919 yılında Yunanlılar tarafından işgal edilmesiyle birlikte Kurtuluş mücadelesi düşüncesi ortaya atılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu ve İstanbul Hükümeti’nin de görevini yerine getirmediği beyanları ile 3 cephede Kurtuluş Savaşı’nı başlatma kararı almıştır. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkan Atatürk, böylece kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusu Doğu’da Ermenilerle; Güney’de Fransızlar ve Ermenilerle; Batı’da ise Yunanlılarla mücadele etmiştir. İzmir’in işgali ile açılan Batı cephesinde Kuva-i Milliye birlikleri ile savaştaki en önemli başarılar elde edilmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Amasya ve Havza genelgeleri ile savaşın nedenlerini anlatmış,

Sivas ve Erzurum kongreleriyle de Türk milletinde bağımsızlık ve milli bilincin oluşması için çalışmalar yapmıştır. 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin çalışmalarına son vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştirmiştir. Ardından Kars, Sarıkamış geri alınarak Gümrü Anlaşması imzalanmıştır. Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile düşman orduları yenilgi almaya devam ederken, Sakarya Meydan Savaşı ile Sakarya’nın doğusu Yunanlılardan temizlenmişti. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı ile zayıflayan Yunan ordusu 9 Eylül’de İzmir’de mağlup edilmiş ve İzmir tam bağımsızlığına kavuştu. Alınan bu askeri başarılar sonucunda 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Mütarekesi imzalandı. Savaşın bitişinin resmi olarak kabul edildiği anlaşma ise Lozan Antlaşması olarak kayıtlara geçti.

Kurtuluş Savaşı Tarihi, Kahramanları, Cepheleri, Nedenleri ve Sonuçları

Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri ve haritası

img ]

Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri ve haritası

Kurtuluş Savaşı 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgallerin başladığı ve boğazların İngilizlerin kontrolüne geçtiği dönemde başlayan bir milli mücadeledir. Kurtuluş Savaşı Tarihi! Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri, haritası, önemi, özet ve kitapları ile ilgili detaylar…

Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk’ün önderliğinde başladı. Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği bir mücadele olup 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştur. Kurtuluş Savaşı ne zaman başladı, ne zaman bitti? Cepheleri, haritası, önemi, özet ve kitapları ile ilgili detaylar…

KURTULUŞ SAVAŞI

Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Mîsâk-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için batıda İtilaf Devletleri’nin harekete geçirdikleri Yunan ordusuna, güneyde Fransız ordusuna, doğuda yeni Kafkas devletlerinden Ermenistan’ın kuvvetlerine ve İtilaf güçlerine yaranarak tahtını korumayı amaçlayan padişahın taraftarlarına karşı 1919-1922 yılları arasında girişilen çok cepheli siyasi ve askerî mücadeledir.

11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş, 13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesi’yle sınırlı olmak üzere, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekûn sona ermiştir.

Bu mücadelenin Batı Cephesi Yunan millî belleğine “Küçük Asya Felaketi” (Yunanca: Mikrasiatiki katastrofi) adıyla kazınmıştır.

M. KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919)

M. Kemal, Mondros’tan sonra işgallere karşı koymak için padişah ve hükümeti ikna edebileceğini düşünüyordu. Fakat padişah İngiliz mandasını savunarak teslimiyetçi bir politika izliyordu.

M. Kemal, Anadolu’ya resmi bir görevle gitmek istiyordu.

ÇÜNKÜ:

– Ordu ve devletin gücünü kullanacak,

– Yapacağı işleri hızlandırıp kolaylaştıracak,

– Osmanlı devlet adamı kimliğini taşıyan Mustafa Kemal, halk üzerinde daha etkili olacaktı.

Bu sırada Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Rum çeteleriyle, Türkler arasında çatışma olması ve İngilizlerin bu çatışmaların durdurulmasını istemesi üzerine İstanbul hükümeti Samsun ve çevresinin güvenliğini sağlama görevini 9.Ordu müfettişi olarak M. Kemal’e vermiştir.

Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gitmedeki Amaçları;

–Ulusal bilinci harekete geçirmek,

– Halkı örgütlemek,

– Yurdu düşman işgalinden kurtarmak.

19 Mayıs 1919 da M. Kemal’in Samsun’a çıkışı, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı kabul edilir.

Mustafa Kemal Samsun’dan İstanbul’a ilk raporunu göndermiştir.

Karadeniz’de Rumlar siyasi emellerinden vazgeçer ise güvenlik sağlanabilir.

Anadolu’nun işgali ve güdüm yönetimine derhal son verilmelidir.

Yunanlıların İzmir’i işgale hakları yoktur. İzmir boşaltılmalıdır.

HAVZA MİTİNGİ ve GENELGESİ (28-29 Mayıs 1919)

– İzmir’in işgaline karşı mitingler düzenlenmeli.

– İstanbul’a işgalleri protesto edici telgraflar gönderilmeli.

– Ordu dağıtılmamalı ve silahlar itilaf devletlerine teslim edilmemeli.

– Gerektiğinde silahlı mücadele olmalı.

– Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı.

Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Kemal, Amasya’ya hareket etti.

HAVZA GENELGESİ

Halka işgaller anlatıldı,

Mitingler yapılması istendi.

Böylece:

– Milli bilincin uyanması sağlandı.

– İstanbul hükümetine güvenip, işgallere tepki göstermeyen halk uyarıldı.

AMASYA GENELGESİ (21-22 Haziran 1919)

– Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)

– İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş göstermektedir. (Gerekçe)

– Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Amaç ve Yöntem)

AMASYA GENELGESİ

– Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Temsil Kurulu)

– Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenmeli, bunun için de her bölgeden üç delege Sivas’ta olacak şekilde yola çıkmalıdır. (Milli birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılmıştır)

– Delege seçimlerini Reddi İlhak ve Müdafai Hukuk Cemiyetleri yapacaktır.(Halkı temsil)

– Doğu illeri için Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

– Mevcut askeri birlikler ve örgütler kesinlikle dağıtılmayacaktır.

– Bu genelge sır olarak gizlenmeli ve delegeler gizlilik içinde toplanmalıdır.

–“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmü yer alır.

“Milletin azim ve kararı”

Bir ülkede milletin karar yetkisini kullanması, demokrasi ve Cumhuriyete geçileceğinin kanıtıdır.

AMASYA GENELGESİ

Özellikleri:

– “Bölgesellikten"“Ulusallığa” geçiş sağlanmaya çalışılmıştır.

– TBMM’nin kurulması ve Cumhuriyetin ilanı burada ortaya atılmıştır.

– Yeni kurulacak devletin milli karakterli ve demokratik özellikte olacağı belirtilmiştir.

AMASYA GENELGESİ

ÖNEMİ

– Türk İnkılabının İHTİLAL safhası başlamıştır.

– Ulusal bağımsızlık konusunda atılan önemli bir adımdır.

– Kurtuluş Savaşının; gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir. Genelgenin en önemli özelliğidir.

– İlk kez Milli Egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedilmiştir.

– İstanbul hükümeti ilk kez yok sayılmıştır.

– Kurtarıcı görülen Padişahın, Manda ve Himaye düşüncelerinin yerini, millet ve milliyetçilik aldı.(Frs.İhtil)

ERZURUM KONGRESİ

Amaçları

– Doğu Anadolu’yu Ermenilere karşı savunmak,

– Doğu illerinin bütünlüğünü sağlamak,

– Doğu Anadolu’daki Türkleri, Azınlıklara oranla daha güçlü hale getirmek.

ERZURUM KONGRESİKARARLARI

– “Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.”

– Vatanı kurtarma konusunda İstanbul Hükümeti başarısız olursa, geçici bir hükümet kurulacaktır.

– Ulusal güçleri etkin ve ulusal iradeyi egemen (hakim) kılmak esastır.

– Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi egemenliğimizi ve toplumsal düzenimizi bozucu ayrıcalıklar verilemez.

– Manda ve himaye kabul edilemez.

– Padişah ve halifelik makamı kurtarılmalıdır.

ERZURUM KONGRESİ

Hükümet kurmak gereklidir.

Ulusal iradeyi gerçekleştirmek, çalışmaların esasıdır. kararları alınmıştır.

–Yönetim demokrasi olacak

– Yeni bir devlet kurulacak

– Hükümet kurmak, devlet kurmak demektir.

ERZURUM KONGRESİ ÖNEMİ

– Toplanma amacı ve şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusaldır.

– Misak-ı Milli’nin temelleri atılmıştır.

– İlk Temsil Kurulu oluşturulmuştur. (Bölgesel)

– Doğudaki cemiyetler birleştirilmiştir.

– Erzurum Kongresi’nin kararlarını uygulamak için kongre üyeleri arasından seçilen 9 kişilik kurula Temsil Kurulu (Heyet-i Temsiliye) denilmiştir.

Balıkesir-Alaşehir Kongreleri

Batı Anadolu’da Kuvva-i Milliye kuvvetlerinin insan ve malzeme bakımından beslenmesine ve ortak bir cephe oluşturulmasına çalışılmıştır.

Batı cephesi bu şekilde kurulmuştur.

SİVAS KONGRESİ KARARLARI

– Erzurum Kongresi kararları onaylandı.

– Anadolu ve Rumeli’de kurulan bütün Müdafa-i Hukuk Dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi.

– Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi.

– Başkanı M. Kemal olan Temsil Heyeti, tüm yurdu temsil eden ve Türk Ulusu adına görev yapan bir organ haline getirilmiştir.

– Misak-ı Milli sınırları kesinleşmiş ve kabul edilmiştir.

– Padişahın dağıttığı Mebusan Meclisi toplanacaktır.

SİVAS KONGRESİ ÖNEMİ

– Toplanma şekli, amacı ve kararları yönünden ulusaldır.

– Ulusal Temsil Kurulu oluştu ve TBMM’nin açılmasına kadar yürütme görevini yerine getirdi.

– Cemiyetler birleşti ve ulusal mücadele başladı ve tek merkezden yönetildi.

ERZURUM VE SİVAS

– Amaç ve biçim bölgesel,

– Doğu Cemiyetleri birleştirildi,

– Manda ve Himaye reddedildi,

– Delegeler doğu illerinden,

– Başkan M. Kemal,

– Kararlar ulusal.

– Sivas’taM. Kemal ile Rauf Orbay

DAMAT FERİT

– Ulusal mücadeleye karşı olan Damat Ferit, Sivas Kongresini engelleyememiştir.

– Temsil Heyeti, bu engelleme girişimini ulusun sesini boğmaya yönelik bir girişim olarak görüp İstanbul ile tüm ilişkileri kesmiştir.

– Baskılar üzerine hükümet istifa etmiştir. (Anadolu hareketinin ilk başarısı)

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

(Protokolü)

– İstanbul Hükümeti adına Salih Paşa, Temsil Kurulu adına Mustafa Kemal.

KARARLAR

– İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi Kararlarını kabul edecektir.

– Manda ve Himaye kabul edilmeyecek, bütünlük ve bağımsızlık korunacaktır.

– Azınlıklara siyasi ve ekonomik ayrıcalıklar verilmeyecektir.

– İstanbul Hükümeti, Anadolu ve Rumeli Müdafa-iHukuk Cemiyeti’nin varlığını tanıyacaktır.

– İtilaf Devletleri ile yapılacak barış görüşmelerine Temsil Kurulu’nun da uygun göreceği kişiler katılacaktır.

– Meclis-i Mebusan’ın bir an önce toplanması sağlanacaktır. Ancak İstanbul’da toplanması güvenlik bakımından uygun değildir.

Önemi: İstanbul Hükümeti, Temsil Kurulunun varlığını ilk kez kabul etti. Sadece Meclisin açılması uygulanmıştır

UYARI: İstanbul Hükümeti, Amasya Görüşmelerini yapmakla Temsil Heyeti’ni hukuken tanımıştır.

TEMSİL KURULU’NUN ANKARA’YA GELMESİ

NEDEN ANKARA;

– Düşman tehlikesinden uzak,

– Asıl savaşın olduğu BATI cephesine yakın olması,

– Demiryolu ve haberleşme açısından iyi,

– İstanbul’da ki gelişmeler takip edilebilir,

SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI 12 OCAK 1920

– M. Kemal, Müdafaa-i Hukuk (Meclisin kapanması ihtimalinden dolayı, Anadolu’da tekrar meclis toplayabilmek için M.Kemal, başkan seçilmek istenmiştir.

– Mebusan Meclisi, Müdafaa-i Hukuk grubunu tanımamış, bunun yerine Felah-ı Vatan grubu oluştu.

– Saltanat yanlıları çok olduğu için M. Kemal başkan seçilememiştir.

– Padişaha bağlı hareket edilmiştir.

MİSAK-I MİLLİ (Milli Ant-yemin)

– Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

– Arap topraklarının geleceği için halkın oyuna başvurulacaktır. (Plebisit)

– Batı Trakya’nın geleceği halk oyu ile.

– Elviye-i Selase (üç il; Kars, Ardahan, Batum) için halk oylaması yapılacak.

– Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklara kadar hak tanınacak.

– Kapitülasyonlar kesinlikle kabul edilemez.

– Bağımsızlığımızı ve ekonomik gelişmemizi engelleyen hiçbir sınırlama kabul edilemez.

MİSAK-I MİLLİ

(ÖNEMİ)

– Ulusal (Milli) Egemenlikten söz edilmemiştir.

– Vatanın kurtuluşu (bağımsızlık) esas alınmıştır.

– Yeni Türk devletinin sınırları onaylanmıştır.

İSTANBUL’UN İŞGALİ (16 Mart 1920)

– Mebusan Meclisi’nin, Misak-ı Milli kararlarını alması sonucu İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal etmiştir.

– 7. Maddeye dayandırılan işgale dünya kamuoyundan tepki gelmesini önlemek için bir bildiri yayınlamışlardır.

Bu bildiriye göre:

– İşgal geçicidir.

– Padişahın gücünü kırmak değil sağlamlaştırmak amaçlanmıştır.

– Anadolu’da karışıklık devam ederse İstanbul Türklerden alınacaktır.

– Anadolu, İstanbul’dan gelecek emirlere uymak zorundadır.

– Padişah Vahdettin,Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ni, “siyasal zorunluluklar” nedeni ile kapatacaktır. (11 Nisan 1920)

– Böylece Meşrutiyet rejiminin önemli bir organı kapatılmış oldu.

– İstanbul’un İşgali ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması M.Kemal’e istediği fırsatı vermiştir. Anadolu’da Milli Egemenliğe dayalı bir meclis oluşturma fırsatı doğmuştur.

– Anayasa hazırlayan ve sonuçta Devlet kuran meclis anlamına gelir.

– I.TBMM kurucu meclistir.

Kurtuluş Savaşı Özeti

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul olmak üzere birçok stratejik noktası işgal altındadır. Anadolu’da işgalcilere karşı başlayan mücadele göz kamaştırıcı Kurtuluş Savaşı’na dönüşmüştür. “Ya istiklal, ya ölüm” diyen Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlıkları için mücadele etmiştir.

Anadolu’da dağınık halde bulunan direniş grupları düzenli ordu ile sistemli hale getirilmiştir. Ordunun finansmanı için Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmış olup bazı vergiler konulmuştur. Askere alınmaya ve vergi verilmesine karşı olan kişiler için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla Türkiye uluslararası arenada tam bağımsız bir ülke olmuştur.

Kurtuluş Savaşı Önemi

Dört bir yanı işgalci kuvvetler tarafından işgal edilmiş olan bir millet, işgalci kuvvetlerin boyunduruğundan kurtulmak istemiş ve Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin meşalesi olmuştur. Yıllardır hastalıkla, yoklukla, cehaletle ve bitip tükenmeyen savaşlarla yaşayan Türk milleti için Kurtuluş Savaşı bir umut olmuştur. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden verilen mücadele sonunda zafer elde edilmiştir. Anadolu’yu saran özgürlük ateşinin Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olmasında payı büyüktür.

Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye Türklerine değil, işgalci kuvvetlerin boyunduruğu altında bulunan milletlere de umut kaynağı olmuştur. Tam bağımsız bir devlet olma yolunda verilen mücadele yeni Türk devletinin temellerini de atmıştır. Olağanüstü koşullarda yürütülen mücadele tarih sayfalarında yerini almıştır. Tüm sömürge uluslarına örnek olan Kurtuluş Savaşı, Türk devletinin tüm dünyada kabul görülmesini sağlamıştır.

Kurtuluş Savaşının Nedenleri Nedir?

Kurtuluş savaşı bir işgale uğramış yurt topraklarını savunma ve işgal kuvvetlerine karşı verilen mücadelenin ifade edilmesidir. Kısacası Kurtuluş savaşı’nın temel nedeni yada gerekçesi İşgal edilen ve düşman elinde olan toprakların tekrar kazanılmasıdır. Ayrıntılı olarak Kurtuluş savaşı’nın yada mücadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kaleme alınmış ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kişi ve kurumlara duyurulmuştur.

Amasya genelgesinde Kurtuluş Savaşı’nın nedenleri (Gerekçeler) şöyledir:

  1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)

  2. İstanbul Hükümeti, üzerine düşen görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok durumuna düşürmektedir.

  3. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Amaç ve yöntem)

  4. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Temsil Kurulu)

  5. Anadolu’nun en güvenilir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre düzenlenmeli, bunun için de her bölgeden üç delege Sivas’ta olacak şekilde yola çıkmalıdır.

  6. Delegelerin seçimlerini Redd-i İlhak, Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri ve belediyeler yapacaktır.

  7. Doğu illeri için 10 Temmuz’da Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.

  8. Mevcut askeri ve milli örgütler kesinlikle dağıtılmayacak, komuta bırakılmayacak ve başkalarına teslim edilmeyecek.

  9. Bu genelge sır olarak tutulmalı ve delegeler kimliklerini gizli tutarak seyahat etmelidirler.

Kurtuluş Savaşı Tarihi Ve Özeti - Kurtuluş Savaşı Kahramanları, Komutanları Ve Cepheleri

img ]

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk’ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği bir mücadele olup 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile son bulmuştur.

Kurtuluş Savaşı Tarihi

Kurtuluş mücadelesinin lideri olan Atatürk Samsun’a çıktığında Anadolu’nun her yeri işgal altındadır. İngilizler Musul, Antep, Kilis ve İskenderun’u işgal ederken, Fransızlar ise Adana, Osmaniye ve Mersin’i işgal etmiştir. Milli bilincin uyandırılması için Havza ve Amasya genelgeleri yayınlanmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Erzurum ve Sivas’ta kongre düzenlemiştir. Milli bilincin uyanması ile birlikte halk işgallere karşı miting ve protesto yapmıştır.

Sivas ve Erzurum Kongrelerinden sonra Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920’de Türk milleti ile birlikte Büyük Millet Meclisi’ni açmıştır. Büyük Millet Meclisi başkanı seçilen Atatürk, Kurtuluş Savaşı mücadelesinin lideri olmuştur. Milletin birlikte her şeylerini seferber ederek verdikleri Kurtuluş Savaşı mücadelesi, 11 Ekim 1922 yılında başarıya ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşı Özeti

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul olmak üzere birçok stratejik noktası işgal altındadır. Anadolu’da işgalcilere karşı başlayan mücadele göz kamaştırıcı Kurtuluş Savaşı’na dönüşmüştür. “Ya istiklal, ya ölüm” diyen Türk milleti, Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bağımsızlıkları için mücadele etmiştir.

Anadolu’da dağınık halde bulunan direniş grupları düzenli ordu ile sistemli hale getirilmiştir. Ordunun finansmanı için Tekalif-i Milliye Kanunu çıkarılmış olup bazı vergiler konulmuştur. Askere alınmaya ve vergi verilmesine karşı olan kişiler için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı’nda verilen mücadelenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla Türkiye uluslararası arenada tam bağımsız bir ülke olmuştur.

Kurtuluş Savaşı Önemi

Dört bir yanı işgalci kuvvetler tarafından işgal edilmiş olan bir millet, işgalci kuvvetlerin boyunduruğundan kurtulmak istemiş ve Kurtuluş Savaşı bu mücadelenin meşalesi olmuştur. Yıllardır hastalıkla, yoklukla, cehaletle ve bitip tükenmeyen savaşlarla yaşayan Türk milleti için Kurtuluş Savaşı bir umut olmuştur. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden verilen mücadele sonunda zafer elde edilmiştir. Anadolu’yu saran özgürlük ateşinin Kurtuluş Savaşı’nın başarılı olmasında payı büyüktür.

Kurtuluş Savaşı sadece Türkiye Türklerine değil, işgalci kuvvetlerin boyunduruğu altında bulunan milletlere de umut kaynağı olmuştur. Tam bağımsız bir devlet olma yolunda verilen mücadele yeni Türk devletinin temellerini de atmıştır. Olağanüstü koşullarda yürütülen mücadele tarih sayfalarında yerini almıştır. Tüm sömürge uluslarına örnek olan Kurtuluş Savaşı, Türk devletinin tüm dünyada kabul görülmesini sağlamıştır.

Kurtuluş Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

İşgal kuvvetlerine karşı yurt topraklarını savunma mücadelesi olarak bilinen Kurtuluş Savaşı, milletin bulunduğu kötü durumdan kurtulmak için son umut kaynağıdır. İşgale uğramış toprakların yeniden kazanılması için Kurtuluş Savaşı adeta bir zorunluluk idi. Çok cepheli siyasi ve askeri mücadele, milletin kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Osmanlı Hükümeti’nin kendine düşen görevlerini yerine getirememesi Türk milletinin yok olma tehlikesi ile baş başa kalmasına neden olmuştur.

İçte ve dışta düşmanlara karşı verilen mücadele olan Kurtuluş Savaşı sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurtulmuştur. Düzenli ordunun aldığı başarılar ile birlikte Türk milletinin orduya olan güveni artmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan başarı TBMM’nin Lozan Konferansı’na davet edilmesini sağlamıştır. Türk milleti Kurtuluş Savaşı sayesinde saygın ve onurlu bir ulus olarak yaşamaya başlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda modern ve acımasız ordulara karşı vatan sevgisi ve cesaret ile büyük bir mücadele verilmiştir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara