Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması maddeleri, şartları ve önemi

img ]

Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan kentindeki Rumine Sarayı’nda; TBMM temsilcileri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya tarafından imzalandı. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında önemli rol taşıyan antlaşmanın bugün 98. yılı olması sebebiyle internette Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması maddeleri, şartları ve önemi soruları araştırılmaya başladı. İşte Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması maddeleri, şartları ve önemi..

LOZAN ANTLAŞMASI NEDİR?

Osmanlı devletinin sona ermesi ile birlikte birçok devlet Türk topraklarına göz dikmişti. Bu durum sonucunda da Türk milletinin milli bilinç ve dayanışması sayesinde milli mücadele başlamıştır. Bu gururlu mücadele sonucu her türlü yabancı unsur Türk topraklarında atılmıştır. Temelde Lozan Antlaşması İngiltere Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmıştır. Lozan Antlaşması ile Türk milleti ve cumhuriyetinin bağımsızlığı kesinleşmiştir.

LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ, ŞARTLARI VE ÖNEMİ

Türkiye – Suriye sınırı. Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan Ankara Antlaşması içinde çizilen sınırlar Türkiye – Suriye sınırı olarak kabul edilmiştir.

Türkiye – Irak sınırı. Lozan Antlaşması’nda Musul sorunu ile ilgili bir antlaşma sağlanamamıştır. Bu sebeple Britanya İmparatorluğu ve Türkiye Hükûmeti’nin kendi aralarında görüşüp antlaşması kararlaştırılmıştır ancak bu durum antlaşma sağlanamamıştır.

Türkiye – İran sınırı. Osmanlı İmparatorluğu ve Safevi Devleti arasında 17 Mayıs 1639 yılında imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması’nda belirlenen sınırlar kabul edilmiştir.

Türkiye – Yunanistan sınırı. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda belirlenen sınırlar olduğu gibi kabul edilmiştir. Meriç Nehri’nin batısında kalan Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan’ın Batı Anadolu’da yarattığı tahribatın tazminatı olarak Türkiye Hükûmeti’ne verilmiştir.

Adalar. Osmanlı Devleti’nin 1913 yılında imzaladığı Londra ve Atina Antlaşmaları’nda belirttiği gibi Midilli, Limni, Sakız, Semadirek, Sisam ve Ahikerya adaları askeri gayelerle kullanılmaması şartı ile Yunanistan’a verilmiştir. Bozcaada, Tavşan Adaları ve Gökçeada üzerindeki Türk hakimiyeti ise kabul edilmiştir.

Kapitülasyonlar. Lozan Antlaşması öncesindeki uzlaşma konuşmalarında kapitülasyonlar hakkında uzlaşmaya varılamamış ancak Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri sonucunda kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.

Azınlık sorunu. Oldukça karmaşık sonuçları olan bu problemde Batı Trakya’daki Türkler ve İstanbul içindeki Rumlar dışında Anadolu ve Doğu Trakya’daki bütün Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler’in mübadele edilmesine karar verilmiştir.

Savaş tazminatları. İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı için istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçmişlerdir.

Osmanlı’nın dış borçları. Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan devletler arasında pay edilmiştir.

Boğazlar. Görüşme süresinde en çok tartışılan konu boğazlardır. Boğazların iki yakası askersizleştirilmiş ve geçiş sağlamak için başında Türk olan bir uluslararası kurul oluşturulmuştur. Bu hüküm, 1936 yılındaki Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değişmiştir.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ TÜRK DEVLETİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Lozan Barış Antlaşması, Türkiye’nin bağımsızlığının ve istiklalinin bilinmesi ve tanınması açısından çok önemlidir. Bu antlaşma ile birçok problem sonuca kavuşturulmuş ve Türkiye hükümeti uluslararası mecrada tanınmıştır.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SONUÇLARI

Lozan Barış Antlaşması’nın sonuçları şunlardır:

Kasr-ı Şirin Antlaşması Nedir? Kasrı Şirin Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

img ]

Kasr-ı Şirin Antlaşması, tarihten günümüze kadar etkisi devam etmiş ve sonuçları ile büyük bir etki bırakmış olan bir antlaşmadır. Yapılan bu antlaşma ile önemli sınırların belirlenmesi ve korunması sağlanmıştır. Ayrıca günümüze kadar gelmiş olan ve antlaşmanın tarafları için önemli etkiler bırakmış bir antlaşma olarak tarihe geçmiştir.

​​​Kasr-ı Şirin Antlaşması Nedir?

Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı zamanında yapılmış olan ve sınırlar ile alakalı olan bir antlaşmadır. Anlaşmanın sonuçları ve önemi tarih açısından oldukça dikkat çekici olmuştur. Yapılan bu antlaşma ile günümüzde bulunan doğu sınırları genel anlamda belirlenmiştir.

Osmanlı Devleti çok önemli olan sıkıntılarını bu antlaşma ile ortadan kaldırmıştır. Hem yapıldığı dönem için hem de günümüz için önemli antlaşmalardan birisi olmuştur. Çünkü, antlaşmanın etkileri günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Osmanlı Devleti, bu antlaşmayı yaparak önemli kazançlar elde etmiştir.

Kasr-ı Şirin Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Kasr-ı Şirin Antlaşması’na imzalayan devletler Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti’dir. Bu iki devlet arasında yaşanan problem yapılan antlaşma ile son bulmuştur. Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında önemli bir gerginlik yaşanmaktaydı. Bu gerginliğin son bulması için her iki tarafta ortak bir antlaşmada karar kılmıştır.

Kasr-ı Şirin Antlaşması Tarihi ve Özeti

Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın yapıldığı tarih 17 Mayıs 1639 tarihidir. Bu tarihte yapılan antlaşmanın önemi ise oldukça büyüktür.

Osmanlı Devleti’nin başında bulunan IV. Murad 1638 tarihinde Bağdat’ı fethederek Safevilerden geri almıştır. Karşı taraf ise bundan dolayı barış istemek zorunda kalmıştır. 14 Mayıs 1639 tarihinde başlayan barış görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Bu sayede 17 Mayıs günü Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştır.

Kasr-ı Şirin Antlaşması Maddeleri

17 Mayıs 1639 yılında Safeviler ile imzalanan antlaşma Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak adlandırılmıştır. Antlaşmanın maddeleri ile doğu sınırları belirlenmiştir. Bu sınırlar günümüzde bile varlığını korumayı başarmıştır.

 • Doğu Anadolu, Basra, Kerkük ve Bağdat Osmanlı Devleti’ne bırakılacaktı,

 • Safevi Devleti Revan’ı alacaktı,

 • Kars tarafında bulunan kaleler iki tarafça da yıkılacaktı,

 • Safeviler, İran’da İslam’a karşı dil uzatanlara engel olacaktı,

 • İki ülke ilişkileri barış ortamında devam edecekti,

 • Kars, Van ve Ahıska şehirleri Osmanlı Hakimiyetinde kalacaktı.

Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın Önemi

Günümüzdeki Türkiye-İran sınır hattının ana yapısı bu antlaşma ile yapılmıştır. Bu açıdan oldukça önemli bir antlaşma olduğu söylenebilir. Ayrıca günümüzde de geçerli olan en eski sınır antlaşması olarak büyük önem kazanmıştır.

Bağdat şehrinin Osmanlı topraklarına katılması ise ekonomiyi büyük ölçüde canlandırmıştır. Çünkü, Bağdat şehri önemli bir ticaret merkeziydi. Bu şehrin kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçince ekonomi oldukça iyi bir şekilde canlanmıştır. Antlaşmanın diğer bir önemi ise Osmanlı’nın İslam dininin koruyucusu olduğunu göstermesi olmuştur.

Kasr-ı Şirin Antlaşması Sonuçları

Kasr-ı Şirin Antlaşması, hem Osmanlı Devleti için hem de Safevi Devleti için birçok sonuç yaşanmasına neden olmuştur. Osmanlı Devleti için oldukça kazançlı bir antlaşma olduğu söylenebilir.

 • Osmanlı Devleti ve Safevi Devleti arasında yaşanan problemler son bulmuş oldu,

 • Bağdat ve Basra Osmanlı Devleti topraklarına katıldı,

 • Kars, Irak, Van ve Ahıska bölgelerinde yaşanan sorunlar giderilmiş oldu,

 • Kasr-ı Şirin Antlaşması sonrasında iki devlet arasında hediyeleşmeler olduğu gibi karşılıklı heyetler gidip gelmiştir,

 • Şehrizor Osmanlı topraklarına katıldı.

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Ağustos’ta yaşananlar!

img ]

Tarihte bugün ne oldu? 9 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Ağustos’ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 9 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 9 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!