Westphalia Antlaşması Nedir? Westphalia Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

img ]

En fazla merak edilen ve hakkında araştırmalar yapılan Westphalia Antlaşması tarihte imzalanmış en önemli barış anlaşmalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Westphalia Antlaşması Nedir?

Westphalia Antlaşması tek bir antlaşma olmayıp Osnabrück Antlaşması ve Münster Antlaşmasını da kapsayan Westphalia Barışı olarak tarihe geçmiş olan bir antlaşmadır. Westphalia antlaşması, Otuz Yıl Savaşları ve Seksen Yıl Savaşları sona erdiği bir dönemde Ekim ve Mayıs aylarında 1648 tarihlerinde imzalanmış olan bir antlaşma olma özelliği taşımaktadır.

Westphalia Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Westphalia barışı olarak da tabir edilen antlaşma 24 Ekim ve 15 Mayıs aylarında 1648 senesinde Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman prensleri, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda Cumhuriyeti temsilcileri arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır. İspanya ve Fransa arasında 1659 tarihinde imzalanmış olan Pyrenees Antlaşması da bu antlaşmanın içine dahil edilmektedir. Westphalia adıyla anılan bu barış tarihçiler tarafından modern çağın başlangıcı olarak tabir edilmektedir.

Westphalia Antlaşması Tarihi ve Özeti

Vestfalya Antlaşması olarak da ifade edile Westphalia Antlaşması imzalanmadan önce Arupa’da otuz yıl savaşları devam etmekteydi. Bu savaşlar çok sayıda Avrupa devletinin ekonomik yönden yıpranmasına sebep olmaktaydı. Bu denli olumsuz etkiye sahip olan otuz yıl savaşları Avrupalı devletleri barış yapmaya mecbur bırakmaktaydı.

Bu bakımdan Westphalia Antlaşması, Avrupa’da ki güç dengesini önemli ölçüde değişikliğe uğratan tarihi antlaşmalardan biri olmuştur. Devam etmekte olan savaşların ardından İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başlamıştır. Almanya’nın Hamburg şehrinde yapılan barış müzakereleri neticesinde bu iki devlet barış antlaşmasına imza atmıştır.

Münster ve Obrastruck şehirlerinde her iki devlet bir araya gelmiştir. Bu dönmede İsveç, diğer Avrupalı devletlerin de bu barış müzakeresine katılmasını istemekteydi. İsveç’in göstermiş olduğu çabalar sayesinde diğer Avrupalı devletlerde yavaş yavaş bu kongreye dahil olmuştur. İlerleyen süreçte savaşan diğer ülkelerin de katılım göstermesiyle bu müzakere daha da genişlemiş ve bir Avrupa kongresi haline gelmiştir.

Avrupalı devletler bu kongre sürecinde siyasi çıkarlarının yanı sıra önemli olan dini sorunları da görüşmektelerdi. Bu durum neticesinde sürekli olarak kongrede taraf değişiminin ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı. Gerçekleştirilen bu barış müzakereleri toplamda 3 yıl boyunca devam etmiştir. 3. Yıl sonunda ise Münster şehrinde Vestfalya barış antlaşması 15 Mayıs 1648 yılında imzalanmıştır.

Westphalia Antlaşması Maddeleri

Westphalia antlaşması, uluslararası alanda büyük öneme sahip olan bir antlaşma olarak tarihteki yerini almıştır. Antlaşmanın maddeleri ise şunlardır:

 • Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecektir.

 • Antlaşmaya taraf olan devletlerin tümü, Augsburg barışını tekrardan tanıyacaktır.

 • Ticari sınırlar tekrardan yapılacak olan antlaşmayla belirlenecek ve ticari ağlar genişleyecektir.

 • Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar verecektir.

 • Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak bir biçimde başka ülkelerle barış antlaşması yahut diğer antlaşmalara girişebilecektir.

 • Hrıstiyanlık inancına sahip olan bireyler kendine uygun görmediği mezheplerin haricinde kilisenin güvencesi altında olmak şartıyla kamusal alanlarda özel ibadetlerini gerçekleştirebilecektir.

Westphalia Antlaşması Önemi

Westphalia antlaşması, modern çağın bir başlangıcı olarak kabul görmektedir. Bu bakımdan oldukça büyük bir anlam ifade etmektedir.

Westphalia Antlaşması Sonuçları

Westphalia antlaşmasının imzalanmasıyla birlikte otuz yıl savaşları ve seksen yıl savaşları bitmiştir. Westphalia antlaşmasıyla beraber dini meseleler de çözülmüştür. Bu sayede Avrupa’da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar son bulmuştur. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşmayla beraber kurulmuştur.

Augsburg Antlaşması Nedir? Önemi, Maddeleri Ve Sonuçları

Tarihte birçok farklı antlaşma gerçekleşmiştir ve bunlar içinde Augsburg antlaşması önemli bir yere sahiptir. Peki, Augsburg antlaşması nedir? Önemi, maddeleri ve sonuçları üzerine merak edilen bilgiler.

Augsburg Antlaşması Avrupa’yı kapsayan ve ortaçağ döneminde yaşanan antlaşmalardan biridir. Belli başlı bazı sebeplerden ortaya çıkmış ve maddeleri ile sonuçları bulunan antlaşmalar arasında yer alır.

Augsburg Antlaşması Nedir?

Augsburg bir barış antlaşmasıdır. 1555 yılında gerçekleştirilen bu Barış Antlaşması, Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak katolik mezhebinden ayrılmış olduğu bir antlaşma şeklinde öne çıkar.

Augsburg Antlaşması Önemi

Protestanlık mezhebinin Katolik mezhebinden ayrılması, Augsburg Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Bu anlaşma sayesinde özellikle Alman prensleri, Lutherizm veya Katolik arasında seçim imkanı elde etti. Yani özgür bir şekilde istedikleri seçimi yapma şansın noktasında Augsburg antlaşması büyük bir öneme sahiptir.

Augsburg Antlaşması Maddeleri

Belli başlı önemli maddeleri ile beraber augsburg antlaşması önemli sonuçlar doğurmuştur.

 • Protestanlık mezhebi dolaylı olarak Katolik mezhebinden ayrılacaktır.

Vestfalya Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

img ]

Vestfalya antlaşması Otuz yıl savaşları ve Seksen yıl savaşları sonunda imzalanmış olan bir antlaşmadır. Vestfalya antlaşmasına taraf olan devletler Kutsal Roma Cermen imparatorluğu ve Fransa krallığıdır. Tarihte bir barış antlaşması olarak geçmektedir. Daha önce Fransa ve İspanya arasında imzalanmış olan antlaşma da bu antlaşma içerisinde yer almıştır. Vestfalya antlaşması Fransa krallığı, Hollanda, İspanya, Alman prensleri, İsveç ve Kutsal Roma Cermen imparatorluğu arasında imzalanmıştır. Vestfalya antlaşması tarihi kaynaklara göre ise modern çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Vestfalya Antlaşması Kısaca Özeti

Avrupa’da otuz yıl savaşları devam ediyordu. Otuz yıl savaşları pek çok Avrupa devletinin ekonomik açıdan yıpranmasına neden oluyordu. Sonunda ise bu savaşlar Avrupalı devletleri barış yapmaya itiyordu. Vestfalya antlaşması da Avrupa’da ki güç dengesini önemli ölçüde değiştiren tarihi antlaşmalardan biridir. Devam eden savaşlardan sonra İsveç ve Fransa arasında barış müzakereleri başladı. Almanya’nın Hamburg kentinde yapılan barış müzakereleri sonucunda bu iki devlet barış imzalamıştır.

Münster ve Obrastruck’de iki devlette bir araya gelmişti. İsveç diğer Avrupalı devletlerin de bu müzakereye katılmasını istiyordu. İsveç’in çabaları ile birlikte diğer Avrupalı devletlerde yavaş yavaş bu kongreye dahil oldu. Daha sonra bu müzakere genişleyerek bir Avrupa kongresi halini almış oldu. Avrupalı devletler bu kongrede siyasi çıkarları kadar önemli olan dini meseleleri de görüşüyordu. Bu durumda da sürekli olarak kongrede taraf değişimine neden oluyordu. Bu barış müzakereleri toplamda 3 yıl sürdü. Daha sonra 3. Yıl sonunda Münster kentinde Vestfalya barış antlaşması imzalanmış oldu.

Bu antlaşma dini hükümler de içeren bir antlaşma idi. Dini meseleleri de önemli ölçüde etkileyen bu antlaşmayı kongreye katılan tüm Avrupalı devletler kabul etmişti.

Vestfalya Antlaşması Tarihi

Vestfalya antlaşması 15 Mayıs 1648 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır.

Vestfalya Antlaşması Maddeleri (Şartları)

 • Vestfalya antlaşması uluslararası alanda öneme sahip olacak bir antlaşmadır.

 • Antlaşmaya taraf olan bütün devletler Augsburg barışını tekrardan tanıyacaktır.

 • Bölgede yer alan her prens kendi bölgesi için en doğru dini hükümlere karar verecektir.

 • Hrıstiyanlık inancına sahip kişiler kendine uygun görmediği mezheplerin dışında kilisenin güvencesi altında olmak koşulu ile kamusal alanlarda özel ibadetlerini gerçekleştirebilecektir.

 • Bremen bağımsız bir şehir ilan edilecektir.

 • Ticari sınırlar tekrardan yapılacak antlaşma ile belirlenecek ve ticari ağlar genişleyecektir.

 • Alman prensleri Kutsal Roma Cermen imparatorluğuna aykırı olmayacak bir şekilde başka ülkelerle barış antlaşması veya diğer antlaşmalara girişebilecektir.

Vestfalya Antlaşması Önemi

Vestfalya antlaşması modern çağın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bu antlaşma ile birlikte otuz yıl savaşları ve seksen yıl savaşları da sona ermiştir. Vestfalya antlaşması ile birlikte dini meseleler de çözülmüş olan bir antlaşmadır. Böylelikle Avrupa’da yaşanan dini karışıklık ve imtiyazlar ortadan kaldırılmıştır. Ticaret ağları da tekrardan bu antlaşma ile birlikte kurulmuştur.

Vestfalya Antlaşması Özellikleri

 • Antlaşma Fransızca ve Almancadan oluşuyordu.

 • Dini hükümler içeren bir antlaşmadır.

1 milyon eski askeri ne yapacağız?

img ]