img ]

img ]

מנכ"לית עמותת שמאל ישראלית באו"ם: 3,000 איש עלולים לאבד את בתיהם במזרח ירושלים

img ]

שגריר ישראל באו"ם גלעד ארדן תקף את הזמנתה של אופנהיימר מארגון עיר עמים לדיון, אף שציין כי עובדה זו מוכיחה שישראל היא דמוקרטיה משגשגת שמחויבת לחופש ביטוי. “אבל להביא ארגון ישראלי כזה זה אבסורד. כמו להביא

מנהיג של האפודים הצהובים