“หมอทศพร” นำกลุ่มแพทย์ยื่นหนังสือทูตสหรัฐฯ ขอวัคซีน mRNA ส่วนเกินให้ไทย

img ]

‘หมอทศพร’ นำกลุ่มแพทย์ยื่นหนังสือ ‘ทูตสหรัฐ’ ขอวัคซีน mRNA ให้ไทย

img ]

วัคซีนสองฝั่งโขง"ลาว" ได้ J&J ล้านโดส

img ]